Tại sao nên chọn DNU?

Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Đại Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên phát triển năng lực, khả năng tư duy sáng tạo trong thời kỳ hội nhập. Đây là đơn vị duy nhất đào tạo sinh viên thực tế trên phần mềm Ngân hàng lõi Core Banking. Khoa luôn tạo điều kiện, hỗ trợ và giới thiệu sinh viên đi thực tập tại các ngân hàng thương mại uy tín, hàng đầu Việt Nam