Điều kiện xét tuyển

1. Theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đại Nam sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng và công bố công khai trước 30/07/2021.

2. Theo phương thức xét kết quả học tập lớp 12 THPT với tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên(A00, C01, C14, D01) Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: đủ tiêu chuẩn đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng và đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong năm học 2021 – 2022, ngành Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Đại Nam thực hiện xét tuyển 200 chỉ tiêu bằng một trong các tổ hợp môn A00, C01, C14, D01 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và tổng điểm trung bình năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn xét tuyển ≥ 18 điểm.

●       A00: Toán, Vật lí, Hóa học

●       C01: Toán, Vật lí, Ngữ văn

●       C14: Toán, Ngữ Văn, Giáo dục công dân

●       D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh