form tuyển sinh

Thông tin thí sinh

A. Thông tin cá nhân

Họ và tên
Giới tính
Nam Nữ
Ngày sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Tôn giáo
Số CMND/CCCD
Quốc tịch
Hộ khẩu thường trú
Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Phường/Xã
Năm tốt nghiệp
Học lực lớp 12
Giỏi Khá Trung Bình Yếu Khác
Hạnh kiểm lớp 12
Tốt Khá Trung Bình Yếu Khác
Thí sinh học theo chương trình
THPT GDTX
Trường THPT lớp 12 thuộc Tỉnh/TP
Trường THPT lớp 12 thuộc Quận/Huyện
Tên trường THPT/GDTX
Tên lớp 12
Khu vực
Đối tượng ưu tiên